Promocja

Skorzystaj z naszej promocji! Zamawiając program dietetyczny na co najmniej 30 dni, jeden zestaw dostajesz GRATIS.

Sprawdź gdzie dowóz nic Cię nie kosztuje!

Załóż zamówienie Cennik

REGULAMIN PROMOCJI „Jeden zestaw GRATIS”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem promocji „Jeden zestaw GRATIS”, zwanej dalej „Promocją”, jest KAMA s.c. M. Modzelewski, K. Skłodowski z siedzibą w Warszawie, NIP 113-288-75-84
  2. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01.02.2015 r. do odwołania.
  3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 PRZEDMIOT PROMOCJI

  1. Przedmiotem Promocji jest całodniowy zestaw składający się z pięciu posiłków.
  2. W skład zestawu pięciodaniowego wchodzi: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
  3. Klient w Promocji dostaje zestaw zgodny z wcześniej wykupionym programem (taka sama kaloryczność i rodzaj programu).

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

  1. W celu wzięcia udziału w Promocji, Klient powinien w czasie trwania Promocji wykupić program żywieniowy co najmniej na 30 dni.
  2. Darmowy zestaw klient dostaje tylko jeden raz przy pierwszym zamówieniu.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Klientów.